جهت دریافت مشاوره تخصصی ، استعلام هزینه ی سرور و درخواست نصب آزمایشی فرم ذیل را تکمیل فرماييد:
اطلاعات سازمان
*نام شرکت یا سازمان :   استان : شهر :
موضوع فعالیت :
اطلاعات فرد مرتبط
*نام و نام خانوادگی :   سمت :
*تلفن :   فکس :
موبایل : پست الکترونیکی :
پرسش های تخصصی
آیا در حال حاضر از خدمات SMS (سامانه ، وب سرویس و...)بهره مند هستید؟   

تعداد
توضیحات
پیش بینی تعداد کاربران سامانه (درون سازمان) :
(کاربرانی که درون ساختمان اصلی سازمان شما مستقر هستند ، همچون معاونت ها ،واحد ها و ...)
پیش بینی تعداد کاربران سامانه ( توابع سازمان) :
(کاربرانی که بیرون از سازمان شما مستقر هستند ، همچون سرپرستی ها ، نواحی ، مناطق ، ادارات و ...)
پیش بینی تعداد کاربران سامانه (زیر مجموعه های توابع سازمان) :
(کاربرانی که در زیر مجموعه های توابع سازمان مستقر هستند ، همچون شعب ، پايگاه ها ، شرکت های تابعه و ...)
پیش بینی تعداد خطوط اختصاصی مورد نیاز :

درخواست بازدید رایگان از زیر ساخت شبکه :
درخواست تامين امنیت سرور در شبکه سازمان :
دسترسی خود سازمان به اینترنت

توضیحات
نوع :
IP :
سرعت :
تامین کننده اینترنت :
عبارت زیر را در کادر وارد کنید

مثالی از تکمیل موارد فوق